Kierunek Neurobiologia UJ

Dyżury Władz dziekańskich w roku akademickim 2020/2021

02.09.2020

Dyżury Władz dziekańskich Wydziału Biologii UJ w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021:

Dr hab. Joanna ZALEWSKA-GAŁOSZ, prof. UJ 

Dziekan 

Dyżur:   poniedziałek     9.30 – 11.00 

  czwartek          9.30 – 11.00 

 

Dr hab. Joanna KAPUSTA 

Prodziekan ds. studenckich 

Dyżur:     środa           13.30 – 15.00 

              czwartek       11.00 – 13.00 

 

Prof. dr hab. Magdalena CHADZIŃSKA 

Prodziekan ds. nauki i współpracy międzynarodowej 

Dyżur:      środa          12.00 – 13.30 

 

Dr hab. Janusz FYDA, prof. UJ 

Prodziekan ds. ogólnych 

Dyżur:      wtorek       9.00 – 10.30