Kierunek Neurobiologia UJ

Obowiązkowa praktyka studencka - zgłaszanie danych

03.07.2020

Studenci II roku studiów I stopnia proszeni są o dostarczenie, do sekretariatu ds. studenckich na kierunku: neurobiologia, danych dotyczących obowiązkowej praktyki zawodowej:

 

  • NAZWA INSTYTUCJI, w której odbędzie się praktyka ORAZ JEJ DOKŁADNY ADRES (WRAZ Z KODEM POCZTOWYM);
  • IMIĘ I NAZWISKO OSOBY PODPISUJĄCEJ POROZUMIENIE ZE STRONY ZAKŁADU PRACY (np. dyrektor);
  • TERMIN ODBYWANIA PRAKTYKI (MUSI BYĆ 15 DNI ROBOCZYCH);
  • IMIĘ I NAZWISKO BEZPOŚREDNIEGO OPIEKUNA PRAKTYKI.

 

Powyższe dane są niezbędne do przygotowania POROZUMIENIA O ORGANIZACJI ZAWODOWYCH PRAKTYK STUDENCKICH. Porozumienie – w 2 egzemplarz – musi zostać podpisane przez osobę reprezentującą UJ oraz osobę wskazaną ze strony zakładu pracy (np. dyrektor). Jeden egzemplarz porozumienia należy zwrócić do sekretariatu ds. studenckich (po podpisaniu przez obie strony), a drugi pozostawia się w zakładzie pracy, najpóźniej, w pierwszym dniu praktyki.

Oprócz porozumienia, każdy student udający się na praktykę powinien wylegitymować się ZAŚWIADCZENIEM O POSIADANIU UBEZPIECZENIA NNW. Wspomniane zaświadczenie (w 2 egzemplarzach – jeden dla zakładu pracy, drugi dla sekretariatu ds. studenckich), należy odebrać w biurze Zarządu Samorządu Studentów UJ (ul. Czapskich 4, pokój 23, czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 14:00).

TERMIN DOSTARCZANIA WW. INFORMACJI DO PRZYGOTOWANIA POROZUMIENIA: 3 tygodnie przed planowanym rozpoczęciem praktyki (przypominam, że sierpień jest okresem urlopowym)

Informacja o terminie odbioru porozumienia i dziennika praktyk zostanie przekazana mailowo, po wcześniejszych ustaleniach ze studentem.

 

W przypadku możliwości odbycia praktyki na UJ (np. w jednym z zakładów w Instytucie Zoologii i Badań Biomedycznych), proszę o kontakt mailowy. W odpowiedzi zostaną przesłane informacje dot. odbywania praktyki na Uczelni (kwestia dokumentacji).