Kierunek Neurobiologia UJ

Możliwość przyjęcia studentów na praktyki/ pracę dyplomową

27.02.2020

Nowopowstałe laboratorium, które poszukuje studentów chętnych odbyć praktyki i/lub wykonać pracę dyplomową z biologii/biochemii.

Troszkę o grupie - w Instytucie Nenckiego powołano nowe laboratorium pod kierownictwem profesora Mariusza Więckowskiego - Laboratorium Biologii Mitochondriów i Metabolizmu. W laboratorium bezpośrednio opiekować się studentami będą Pani adiunkt Magdalena Lebiedzińska-Arciszewska (bada oddziaływania między białkami we frakcji błon związanych z mitochondriami, tzw. mitochondria associated membranes) i post-doc z Hiszpanii – Yaiza Potes (zajmuje się niealkoholową stłuszczeniową chorobą wątroby NAFLD).

Szczegółowe informacje na temat Laboratorium znajdziecie na stronie: https://wieckowski-mitolab.nencki.edu.pl