Kierunek Neurobiologia UJ

Bezpieczny Student - zaktualizowane materiały dotyczące psychospołecznych zagadnień związanych z bezpieczeństwem osób studiujących, które stanowią część obowiązkowego kursu BHK

21.04.2020

Na stronie Bezpieczny Student UJ https://bezpieczny-student.uj.edu.pl/bhk umieszczono zaktualizowane materiały dotyczące psychospołecznych zagadnień związanych z bezpieczeństwem osób studiujących, które stanowią część obowiązkowego kursu BHK.

Przygotowano, również, wskazówki dotyczące zgłaszania przestępstw w czasie pandemii COVID-19:

  1. dla studentów, doktorantów i pracowników UJ posługujących się językiem polskim: https://bezpieczny-student.uj.edu.pl/aktualnosci/-/journal_content/56_INSTANCE_bHFKkI5XpNbQ/136167082/145021646
  2. dla studentów, doktorantów i pracowników UJ nie znających języka polskiego: https://bezpieczny-student.uj.edu.pl/aktualnosci/-/journal_content/56_INSTANCE_bHFKkI5XpNbQ/136167082/144942067
    • z uwagi na możliwe problemy dotyczące konieczności tłumaczenia zeznań na język polski, w sytuacjach niewymagających natychmiastowej pomocy, dział Bezpieczni UJ służy wsparciem opisanym w procedurze, tj. przygotowaniem zarysu zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa i przesłaniem go mailem do Komendy Miejskiej Policji;
    • dział Bezpieczni UJ nie zastępujemy służb, a jedynie pomaga w dostępie do nich tym, którzy z uwagi na barierę językową i ograniczenia dotyczące przemieszczania się mieliby trudność w pierwszym kontakcie z policją;
    • sprawy nagłe obsługuje ogólnopolski numer alarmowy 112, pod którym dyżurują osoby posługujące się językiem angielskim.