Kierunek Neurobiologia UJ

Przedłużenie ważności legitymacji

06.11.2020

Zgodnie z art.51b ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dziennik Ustaw z 2020 r.,poz. 695) wszystkie legitymacje studenckie pozostają ważne w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz 60 dni po zakończeniu tego okresu. Państwa legitymacje będą w tym okresie automatycznie przedłużane, nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa w uczelni w celu przedłużenia ich ważności. Informacja jest, także, dostępna na stronie głównej USOSweb (ogłoszenie z 3 listopada br.).