Kierunek Neurobiologia UJ

Studia II stopnia - zagadnienia do egzaminu wstępnego

10.07.2020

Zagadnienia do rozmowy kwalifikacyjnej na kierunek Neurobiologia, studia II stopnia, stacjonarne:

 1. Ogólna anatomia układu nerwowego
 2. Podstawy biologii komórki
 3. Budowa i funkcje komórek nerwowych i glejowych
 4. Komunikacja międzykomórkowa
 5. Podstawowe procesy fizjologiczne zachodzące u zwierząt kręgowych
 6. Neurobiologiczne podłoże funkcji psychicznych mózgu człowieka
 7. Budowa i funkcje narządów zmysłów zwierząt kręgowych i bezkręgowców
 8. Podstawowe pojęcia z zakresu chemii ogólnej
 9. Podstawowe zagadnienia z zakresu genetyki
 10. Mechanizmy nerwowe zachowania się ludzi i zwierząt
 11. Choroby neurodegeneracyjne
 12. Neurotoksykologia (wpływ toksyn na układ nerwowy)
 13. Mechanizmy rozwoju układu nerwowego
 14. Podstawowe zagadnienia z neuroendokrynologii (związki układu nerwowego z układem endokrynnym)

Ponadto, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci będą pytani o motywację przy wyborze kierunku oraz aktywność naukową w czasie studiów pierwszego stopnia.

Absolwenci studiów I stopnia na kierunku neurobiologia ubiegają się o przyjęcie na I rok studiów II stopnia na podstawie średniej ze studiów I stopnia.

Dodatkowym kryterium formalnym dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów na kierunku innym niż neurobiologia jest pozytywne zaliczenie rozmowy kwalifikacyjnej.