Kierunek Neurobiologia UJ

Praktyka studencka w IZiBB UJ w 2019/20

03.07.2020

Zakłady IZiBB, w których istnieje możliwość odbycia praktyki w okresie wakacyjnym:

  • Zakłada Neurofizjologii i Chronobiologii - pozostało 1 miejsce;
  • Zakład Biologii i Obrazowania Komórki - kontakt mailowy z Kierownikiem Zakładu.