Kierunek Neurobiologia UJ

Obowiązek zakrywania ust i nosa oraz dezynfekcji rąk - realizacja zajęć dydaktycznych od 01.10.2020

31.08.2020

446.020.5.2020
                                                                                                          Komunikat 5/2020
                                                                             Dziekana Wydziału Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
                                                                                                      z dnia 28 sierpnia 2020 r.


w sprawie: realizacji zajęć dydaktycznych od dnia 1 października 2020 r.


Z powodu utrzymywania się zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-19 wszystkie osoby przebywające w obiektach Wydziału Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego są zobowiązane do zakrywania ust i nosa oraz dezynfekcji rąk.


Niedostosowanie się do powyższych wymogów skutkuje brakiem możliwości prowadzenia/uczestniczenia w zajęciach.


Komunikat wchodzi w życie w trybie natychmiastowym i obowiązuje do odwołania.


                                                                                                                               Dziekan
                                                                                                                      Wydziału Biologii UJ
                                                                                                        /-/ dr hab. Małgorzata Kruczek, prof. UJ


                                                                                                                             Prodziekan
                                                                                                                       Wydziału Biologii UJ
                                                                                                               /-/ dr hab. Anna Pecio, prof. UJ