Kierunek Neurobiologia UJ

Rejestracja na przedmioty z semestru zimowego 2020/21

17.09.2020

Rejestracja

na przedmioty z semestru zimowego 2020/21

Rejestracja na przedmioty obowiązkowe, poprzez USOSweb, z semestru zimowego oraz kursy całoroczne odbywające się w roku akademickim 2020/2021, dla studentów kierunku Neurobiologia, tj. WBL-20/21_I_st (dla studentów studiów pierwszego stopnia) i WBL-20/21_II_st (dla studentów studiów drugiego stopnia), odbędzie się w  następującym terminie: 

od 21.09.2020r., od godz. 11:00 do 02.10.2020r. do godz. 23:59 - rejestracja bezpośrednia do grup

Rejestracja na przedmioty z semestru letniego odbędzie się w lutym 2021 roku.

W razie problemów z hasłem logowania należy zgłosić się do Sekretariatu właściwego dla kierunku. Szczegółowe instrukcje dla studentów do modułu rejestracji w systemie USOSweb znajdują się w zakładce http://usosownia.uj.edu.pl/node/66

 

W ramach kursów fakultatywnych studenci studiów I stopnia kierunku Neurobiologia mogą wybierać wymienione kursy z katalogu kierunku Biologia, po uzyskaniu zgody opiekuna roku, opiekuna pracy lub kierownika studiów. Studenci studiów II stopnia także mogą wybierać kursy z katalogu kierunku Biologia, po uzyskaniu zgody opiekuna swojej pracy magisterskiej lub kierownika kierunku oraz potwierdzeniu zgodności tematyki kursu z tematyką pracy magisterskiej.

Studenci I oraz II stopnia mogą, po uzyskaniu zgody prowadzącego zajęcia (koordynatora) oraz dziekana, realizować kursy w ramach grupy kursów fakultatywnych z katalogu kursów Wydziału Filozoficznego, Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej oraz Wydziału Chemii i Collegium Medicum (w wyjątkowych sytuacjach). W przypadku chęci wyboru kursów spoza wydziału Biologia, do podania o możliwość realizacji takiego kursu należy dołączyć jego sylabus z opisem treści. Ponadto, w podaniu, w miejscu na uzasadnienie swojego wyboru należy wskazać treści kursu, które zadecydowały o chęci w jego uczestnictwie.  

Uprzejmie proszę o przesyłanie informacji o chęci uczestnictwa w kursach, wymienionych w pliku powyżej, na adres mailowy Sekretariatu ds. studenckich na kierunku Neurobiologia. Z końcem września br. lista chętnych zostanie przekazana do jednostki koordynującej przedmiotami w celu podjęcia decyzji o wpisie studentów na kursy. Niestety, nie możemy zagwarantować uczestnictwa w przedmiotach, w których udział jest limitowany. 

Studenci studiów II stopnia mogą wybierać kursy fakultatywne przeznaczone dla studentów I stopnia, pod warunkiem, że wcześniej nie zrealizowali tych kursów na studiach I stopnia, oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii opiekuna pracy magisterskiej. 

Wychowanie fizyczne (dot. studentów I roku studiów I stopnia):

Studium WFiS UJ w roku akademickim 2020/2021 planuje zorganizowanie dla wszystkich wydziałów zajęć w trybie stacjonarnym. Każdy student dla którego WF jest przedmiotem obligatoryjnym ma możliwość wyboru preferowanej przez siebie FORMY i TERMINU zajęć, przy czym zdecydowana ich większość będzie organizowana w warunkach zewnętrznych. Rejestracja, wzorem roku ubiegłego, przybierze formę otwartą dla wszystkich kierunków. W razie pogorszenia się sytuacji epidemiologicznej, zajęcia będą odbywały się w zmniejszonych grupach (zamiennie 1 tydzień zajęcia sportowe, 1 tydzień materiały on-line, niewykluczone całkowite przejście na tryb zdalny).

Studentom tych wydziałów/kierunków, dla których jednostki macierzyste nie przewidziały żadnych innych zajęć w formie stacjonarnej, a którzy mieszkają poza Krakowem, Studium umożliwi zrealizowanie zajęć w formie zdalnej (dot. semestru zimowego).

Zajęcia w trybie zdalnym z WF przeznaczone są wyłącznie dla studentów, którzy wszystkie pozostałe zajęcia ramach kierunku odbywają zdalnie. Wszystkich studentów, którzy mają możliwość zapraszamy na zajęcia  wychowania fizycznego w tradycyjnej formie na hali, pływalni, siłowni, korcie czy boisku sportowym.

TERMINY REJESTRACJI NA WF:

I tura 24.09, godz. 10.00 - 29.09, godz. 22.00 – grupy stacjonarne

II tura 30.09, godz. 10.00 - 4.10, godz. 22.00 – grupy zdalne

Szczegóły dotyczące rejestracji dostępne będą na stronie https://swfis.uj.edu.pl/zajecia/zapisy

Oferta Studium WFiS UJ 2020/2021 

wychowanie fizyczne ogólne (zamiennie: nordic walking, fitness, lekka atletyka, gry zespołowe)

zespołowe gry sportowe - koszykówka, siatkówka, piłka nożna

fitness

zdrowy kręgosłup/stretching - elementy jogi i pilatesu

zajęcia na pływalni – grupy dla osób początkujących i średniozaawansowanych

piłka nożna

zajęcia korekcyjne - wymagane skierowanie od lekarza

siłownia

trening personalny

tenis ziemny – grupy dla osób początkujących i średniozaawansowanych

elementy samoobrony

- zajęcia dla osób z niepełnosprawnościami – pływalnia, siłownia

grupy rowerowe 

rolki 

sekcje sportowe w dyscyplinach: lekkoatletyka, narciarstwo + snowboard, koszykówka, karate, judo, piłka ręczna, piłka nożna, wioślarstwo + ergometry, aerobik sportowy, siatkówka, tenis stołowy, tenis ziemny, atletyka.

 

Język angielski (dot. studentów II i III roku studiów I stopnia oraz I roku studiów II stopnia):

Rejestracją objęci są studenci rozpoczynający oraz kontynuujący lektorat w roku akademickim 2020/2021 (więcej informacji na stronie https://jcj.uj.edu.pl/ ).


 
Przedmioty obowiązkowe na Neurobiologii o kodzie WBNZ (wpis w Sekretariacie ds. studenckich kierunku Neurobiologia):

  • Matematyka (WBNZ-722; terminy wg harmonogramu zamieszczonego na stronie www kierunku, I rok I stopnia; ze względu na jedną grupę ćwiczeniową przeznaczoną dla Studentów Neurobiologii - wpis "odgórny" Studentów przez Sekretariat ds. studenckich);
  • Szkolenie uniwersyteckie (WBNZ-989; wpis "odgórny" Studentów na przedmiot przez Sekretariat);
  • Chemia organiczna (WBNZ-940).

Niestety, studenci kierunku Neurobiologia nie otrzymają uprawnień do rejestracji na wybrane kursy z katalogu kierunku Biologia poprzez system USOSweb. W przypadku chęci uczestnictwa w wybranych kursach z katalogu Biologia, uprzejmie proszę o przekazanie informacji do Sekretariatu ds. studenckich na kierunku Neurobiologia. 

Kursy fakultatywne z katalogu Biologia

  1. dla studentów I roku studiów I stopnia:  "Podstawy bioinformatyki" (WBNZ-936, sem. zimowy), typ zajęć: pracownia komputerowa - 45h, terminy: grupa nr 1 (dostępne są 3 miejsca) - środa, godz. 09:30-12:15, Gronostajowa 7, s.2.0.4 oraz grupa nr 2 (dostępne są, także, 3 miejsca) - czwartek, godz. 08:15-11:00, Gronostajowa 7, s. 2.0.2;  "Podstawy mikroskopowania" (WBNZ-214), ćwiczenia - 15h, terminy: grupa nr 6 (limit: 15 osób) - semestr zimowy; dodatkowo: "Antropologia ogólna" (WBNZ-926); "Toksykologia - wybrane zagadnienia" (WBNZ-959); "Metody prezentacji" (WBNZ-915);
  2. dla studentów II roku studiów I stopnia: "Metody prezentacji" (WBNZ-915);
  3. dla studentów II i III roku studiów I stopnia: "Histologia" (WBNZ-942); "Glikobiologia" (WBNZ-333); "Hormonalnie czynne związki w środowisku a choroby cywilizacyjne" (WBNZ-806);

Przypominam, że studenci studiów I stopnia mają obowiązek, podczas trwania tych studiów, zrealizować kurs "Metodologia nauk przyrodniczych - Filozofia przyrody" (WBNZ-853, sem letni). Kurs do zrealizowania na II, bądź III roku studiów I stopnia, wliczany w poczet "Modułu przedmiotów do wyboru". 

       4.   dla studentów I i II roku studiów II stopnia: "Choroby o podłożu endokrynnym" (WBNZ-882); "Mechanizmy regulacji hormonalnej - fizjologia i patologia”  (WBNZ-678); "Endokrynologia porównawcza rozrodu kręgowców" (WBNZ-486); "Bioetyka" (WBNZ-842); "Ontogeneza człowieka" (WBNZ-208).

Kursy fakultatywne z katalogu Neurobiologia

  1. dla studentów I roku studiów I stopnia: Mechanizmy pamięci (WBl-IZ-NE/083) oraz Programowanie w języku Python z elementami analizy danych i bioinformatyki – wprowadzenie(WBl-IZ-NE/107);
  2. dla studentów I roku studiów II stopnia: "Current advances in neuroscience" (WBl-IZ-NE/101; KURS CAŁOROCZNY; terminy zajęć: semestr zimowy - środa, godz. 10:30-12:00 oraz semestr letni - wtorek, godz. 12:00-13:30);
  3. dla studentów I i II roku studiów II stopnia: "Computational neuroscience and neural network" (WBl-IZ-NE/089; e-learning).

Zachęcamy, także, do korzystania z Aplikacji Sylabus UJ.