Kierunek Neurobiologia UJ

Przypomnienie: Komunikat dot. dyżurów - przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2

26.03.2021

W związku z zasadami bezpieczeństwa w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2, uprzejmie informuję, że zmianie uległa organizacja pracy Sekretariatu ds. studenckich na kierunku neurobiologia.

Wizyty Studentów w godzinach dyżurów Sekretariatu są możliwe, tylko, w wyjątkowych sytuacjach i po wcześniejszym umówieniu terminu (przez e-mail).

Obsługa administracyjna studentów będzie prowadzona za pomocą środków porozumiewania się na odległość. 

W sprawach niewymagających wydania decyzji administracyjnych, student może złożyć wniosek za pośrednictwem: 

  1. poczty elektronicznej w domenie student.uj.edu.pl;
  2. za pośrednictwem poczty/kuriera; 
  3. za pośrednictwem skrzynki " Sekretariat kierunku Neurobiologia" umieszczonej przy windzie, na parterze.