Kierunek Neurobiologia UJ

Listopadowe konkursy BioS - Studenckie Minigranty badawcze

03.11.2020
 
Na początku listopada w ramach działań ID.UJ w Priorytetowym obszarze badawczym BioS zostanie ogłoszony nabór wniosków w konkursie na Studenckie minigranty badawcze. Celem konkursu jest opracowanie i wdrożenie mechanizmów pozyskiwania i rozwoju utalentowanych studentów poprzez wsparcie prowadzenia własnych minigrantów naukowych. O finansowanie takie może ubiegać się zespół składający się z co najmniej dwóch studentów studiów II stopnia lub 4 i 5 piątego roku jednolitych studiów magisterskich w UJ, którzy wspólnie przygotowują wniosek o finansowanie projektu w ramach ogłoszonego konkursu na minigrant i którzy będą realizować badania w co najmniej dwóch jednostkach POB BioS. Zgłoszony projekt nie może być częścią innego projektu badawczego, w szczególności  finansowanego z NCN, ID.UJ, FNP, będącego w fazie zgłoszenia lub już prowadzonego w jakiejkolwiek jednostce POB BioS. Całkowita kwota przeznaczona na realizację pojedynczego projektu nie może przekroczyć 10000 PLN. Badania objęte finansowaniem powinny być zakończone do dnia 30 czerwca roku 2021.