Kierunek Neurobiologia UJ

e-learning EMN-online

Od roku akademickiego 2017/2018, w ofercie kursów dla studentów II stopnia Neurobiologii UJ, znalazły się trzy zdalne kursy (e-learningowe) prowadzone w ramach EMN-Online - Master programme in Neurosciences and Biotechnology:

  1. Developmental Biology and Ageing
  2. Computational neuroscience and neural network
  3. Experimental approaches in neuropathology

EMN-Online to międzynarodowy, dwuletni program studiów magisterskich, na których wszystkie kursy prowadzone są zdalnie. Wykładowcami programu EMN-Online są pracownicy 14 różnych uniwersytetów i jednostek badawczych z Europy i krajów obszaru śródziemnomorskiego. Szczegółowe informacje dotyczące kursów otwartych dla studentów Neurobiologii UJ dostępne są w zakładkach Organizacja I roku studiów i Organizacja II roku studiów oraz w systemie USOSweb UJ.

Więcej na temat EMN-Online - Master programme in Neurosciences and Biotechnology na stronie  https://emn-online.org/