Neurobiologia UJ

Uniwersytet Jagielloński

General information


10th Conference on Electrophysiological Techniques in Bioelectricity Research: from Ion Channels to Neural Networks 

Krakow, June 3 - 4, 2016.


10. Konferencja "Techniki elektrofizjologiczne w badaniach zjawisk bioelektrycznych: od kanałów jonowych po sieci neuronalne"

Kraków, 3 - 4 czerwca 2016 r.  


Organiser: 

     

Partners, sponsors and exhibitors: