Kierunek Neurobiologia UJ

Linki

Jednostki Uniwersytetu Jagiellońskiego, których pracownicy naukowi  prowadzą poszczególne kursy na kierunku Neurobiologia: 

Inne:

Informacje nt. kół naukowych na Wydziale Biologii dostępne są na stronie internetowej kierunku biologia, w zakładce: Studenci -> Koła naukowe. Pobierz