Neurobiologia UJ

Uniwersytet Jagielloński

Formularz oceny pracy dyplomowej - opiekunowie spoza WBiNoZ UJ

Student, którego opiekun pracy dyplomowej jest spoza Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi, proszony jest o dostarczenie adresu e-mail i numeru telefonu swojego opiekuna do sekretariatu ds. studenckich na kierunku: neurobiologia,  celem przesłania do opiekuna obowiązującego formularza oceny pracy dyplomowej (dotyczy egzaminów dyplomowych składanych od 2014/15).


Kategorie: Komunikaty ogólne