Neurobiologia UJ

Uniwersytet Jagielloński

Moduł przedmiotów do wyboru

W związku z dostosowaniem programu studiów na kierunku neurobiologia do wymogów Krajowych Ram Kwalifikacji, począwszy od roku akademickiego 2012/13 studenci pierwszego roku studiów I i II stopnia, oprócz kursów (modułów) obowiązkowych, są zobowiązani uzyskać 18 punktów ECTS rocznie za kursy dodatkowe (moduł przedmiotów do wyboru).

Moduł przedmiotów do wyboru obejmuje kursy prowadzone na innych kierunkach studiów, które są wybierane przez studenta w porozumieniu z opiekunem roku (studia I stopnia), bądź opiekunem pracy magisterskiej (studia II stopnia)

Oprócz wymienionych poniżej kursów zalecanych dopuszcza się także wybór innych kursów, o ile tylko są one zgodne z kierunkiem rozwoju naukowego studenta. 

Do kursów zalecanych należą: 

  1. Prowadzone na kierunku biologia (Wydział Biologii): Bioetyka (WBNZ 842); Effective presentation methods (WBNZ 851); Hodowle tkanek – zastosowanie w badaniach naukowych (WBNZ 467); Hormonalnie czynne związki w środowisku a choroby cywilizacyjne (WBNZ 806); Komórki macierzyste – biologia i wykorzystanie w regeneracji organów i tkanek (WBNZ 822); Mikroskopia elektronowa – zastosowania (WBNZ 629); Ontogeneza człowieka (WBNZ 208); Fizjologia szyszynki kręgowców. (WBNZ-420; kurs zalecany dla studentów III roku studiów 1 stopnia i 2 stopnia)

  2. Prowadzone na kierunku biofizyka (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii): Biofizyka komórki (BT 261); Biofizyka zmysłów (BT 313); Obrazowanie wnętrza organizmu (BT 202); Podstawy bioinformatyki (BT 282); Podstawy modelowania molekularnego biocząsteczek (BT 248); Struktura przestrzenna białek (ZZ 20); Wolne rodniki w biologii i medycynie (BT 213) 
  3. Prowadzone na kierunku psychologia (Wydział Filozoficzny): Dysleksja a zaburzenia procesów poznawczych (WFz.IPs-N-DB01); Mózgowe mechanizmy pamięci i uczenia się (WFz.IPs-N-FB11); Mózgowe podłoże inteligencji (WFz.IPs-N-FB04); Mózgowe podłoże świadomości (WFz.IPs-N-FB07); Neuronalne mechanizmy podmiotowości (WFz.IPs-N-FB09); Neuropsychologia kliniczna – wybrane zagadnienia (WFz.IPs-N-FB10); Nieświadomość sacrum, szaleństwo czy goethański porządek? (WFz.IPs-N-OB13); Organiczne zaburzenia psychiczne (WFz.IPs-N-KB11); Percepcja i uwaga z perspektywy mózgu (WFz.IPs-N-FB06); Percepcja twarzy i relacje społeczne – podłoże mózgowe (WFz.IPs-N-FB05); Psychiatria kliniczna (WFz.IPs-N-N09) 
  4. Inne: Filozofia przyrody (ZZ 37) 

Kategorie: Komunikaty ogólne