Neurobiologia UJ

Uniwersytet Jagielloński

"Biofizjologiczne podstawy zachowania" - kurs oferowany przez Instytut Psychologii Stosowanej

WAŻNE!!! Przedmiot "Biofizjologiczne podstawy zachowania" (przedmiot oferowany przez Instytut Psychologii Stosowanej), nie jest zalecany/ dedykowany dla studentów kierunku: neurobiologia (od roku akademickiego 2015/16). Powyższa decyzja została podjęta w porozumieniu z koordynatorem ww. przedmiotu. W związku z powyższym, studenci, którzy zostali juz wpisani na "Biofizjoloczne podstawy zachowania", proszeni są o wyrejestrowanie się z niego (kurs nie będzie wliczany w poczet kursów zadeklarowanych w ramach "Modułu przedmiotów do wyboru")!

 


Kategorie: Komunikaty ogólne