Neurobiologia UJ

Uniwersytet Jagielloński

II rok I stopnia: Praktyka studencka - odbiór dokumentacji

Uprzejmie informuję, że dokumentację dot. studenckich praktyk zawodowych można odbierać od 05 czerwca 2017.

Przypominam, że każdy student udający się na praktykę powinien wylegitymować się ZAŚWIADCZENIEM O POSIADANIU UBEZPIECZENIA NNW. Wspomniane zaświadczenie (w 2 egzemplarzach – jeden dla zakładu pracy, drugi dla sekretariatu ds. studenckich), można wykupić w Biurze Zarządu Samorządu Studentów UJ (ul. Czapskich 4, pokój 23, od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 14:00). Porozumienia i dzienniki praktyk nie będą wydawane osobom, które nie złożą ww. zaświadczenia w sekretariacie ds. studenckich.


Kategorie: Studia I stopnia