Neurobiologia UJ

Uniwersytet Jagielloński

I rok II stopnia oraz III rok I stopnia (2017/18): Wybory opiekunów prac dyplomowych

Studenci I roku studiów II stopnia oraz III roku studiów I stopnia mają obowiązek złożyć formularz wyboru opiekuna pracy dyplomowej wraz z tematem pracy magisterskiej/ licencjackiej. Odpowiednie formularze są do pobrania ze strony www neurobiologii, zakładka: Dokumenty i formularze.

Ostateczny termin zgłoszenia opiekuna i tematu pracy mija 13 października 2017.

UWAGA! Opiekunem pracy licencjackiej może zostać nauczyciel akademicki posiadający, co najmniej, stopień naukowy doktora i zatrudniony w jednostce prowadzącej kierunek.