Neurobiologia UJ

Uniwersytet Jagielloński

Rejestracja na przedmioty obowiązkowe z kodem WBl-IZ-NE

 W dniu 12.02.18 rozpocznie się rejestracja na zajęcia z semestru letniego (przedmioty z symbolem WBl-IZ-NE) w systemie USOSweb dla studentów na studiach stacjonarnych I i II stopnia kierunku neurobiologia.

Termin rejestracji:

od 12.02.2018r. od godz. 9:00 do 23.02.2018r. do godz. 23:00 - uzupełniająca rejestracja na kursy w semestrze letnim.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 93 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 sierpnia 2017 roku konieczne jest podpinanie na bieżąco przez studenta wybranych przedmiotów pod program studiów w systemie USOSweb.

Rejestracja na przedmiot bez dokonania podpięcia będzie traktowana jako nieskuteczna.

Z przedmiotów niepodpiętych studenci będą wyrejestrowywani automatycznie w trakcie najbliższej planowej migracji danych między USOSweb a USOS (wykonywanej codziennie rano).

Kursy zawieszone w roku akademickim 2017/18:

 • Techniki neuroanatomiczne – III rok I stopnia (w zamian należy zrealizować kurs z katalogu biologii – Fizjologiczne techniki badań)
 • Neuroobrazowanie funkcji poznawczych – II rok II stopnia (w zamian proszę zrealizować dowolny kurs celem uzupełnienia punktów ECTS)

Przedmioty obowiązkowe na neurobiologii o kodzie WBNZ, z semestru letniego (wpis w sekretariacie ds. studenckich neurobiologii):

 • Hodowla i użytkowanie zwierząt lab. (jw.)
 • Inżynieria genetyczna – tworzenie i  hodowla zwierząt modelowych (terminy wg harmonogramu zamieszczonego na stronie www neurobiologii, I rok II stopnia)

UWAGA! Rejestracja na "Biofizykę", kurs obowiązkowy dla studentów II roku studiów I stopnia, będzie dostępna w dniu 14 lutego 2018 roku!

Niestety, w roku akademickim 2017/18 studenci kierunku neurobiologia nie otrzymają uprawnień do rejestracji na wybrane kursy z katalogu biologii poprzez system USOSweb. W związku z tym, poniżej znajduje się wykaz przedmiotów z kierunku biologia, z grupami dedykowanymi studentom kierunku neurobiologia:

 1. Hodowle tkanek - zastosowanie w badaniach naukowych (WBNZ-467, semestr letni), dla studentów II i III roku studiów I stopnia (łącznie: dla 12 osób), terminy: wykład – czwartek, godz. 14:00-15:30, IZiBB, s. 0.18; ćwiczenia (grupa nr 2) – środa, godz. 12:00-13:30, IZiBB, s. 1.102 
 2. Analiza instrumentalna komórki (WBNZ-495, semestr letni), dla studentów III roku I stopnia (łącznie: 10 osób), terminy: ćwiczenia (grupa nr 2) – czwartek, godz. 11:30-14:30, IZiBB, s. 0.68
 3. Podstawy mikroskopowania (WBNZ-214)

Semestr letni: dla studentów I roku studiów I stopnia (łącznie: 18 osób), termin: ćwiczenia (grupa nr 2) – wtorek, godz. 16:00-18:15, IZiBB, s. 0.68

 1. Fizjologiczne techniki badań (WBNZ-907, kurs całoroczny), dla studentów III roku studiów I stopnia (w zamian za Techniki neuroanatomiczne), łącznie: 20 osób, terminy: grupa 2 – poniedziałek, godz. 15:00-17:15, IZiBB, s. 1.16 oraz grupa 4 – wtorek, godz. 12:00-14:15, IZiBB, s. 1.16
 2. Endokrynologia ogólna (WBNZ-739, semestr letni), dla studentów II i III roku I stopnia (łącznie: 12 osób), terminy: wykład – czwartek, godz. 12:30-14:00, IZiBB, s. 0.18; ćwiczenia (grupa 7) – czwartek, godz. 14:15-16:30, IZiBB, s. 1.103
 3. Planowanie badań i analiza ich wyników (WBNZ-672, semestr letni), III rok I stopnia oraz II stopień (łącznie: 15 osób), terminy: wykład – czwartek, godz. 15:30-17:15, ZDB, s. 1.1.2; ćwiczenia (grupa 1) – czwartek, godz. 17:30-19:00, ZDB, s. 1.1.2
 4. Praktyka badań naukowych (WBNZ-730, semestr zimowy), dla studentów I i II roku I stopnia (łącznie: 12 osób), terminy: wykład – poniedziałek, godz. 08:30-09:30, ZDB, s. 1.1.2; konw – poniedziałek, godz. 08:30-09:30, ZDB, s. 1.1.2; ćwiczenia (grupa 1) – poniedziałek, godz. 09:45-11:15, ZDB, s. 2.1.12 i 2.1.9
 5. Podstawy bioinformatyki (WBNZ-936, semestr zimowy), dla studentów I roku I stopnia (łącznie: 12 osób), terminy: czwartek, godz. 08:15-10:45, ZDB, s. 2.0.4
 6. Metodologia nauk przyrodniczych - Filozofia przyrody (WBNZ-853, semestr letni), dla studentów II i III roku studiów I stopnia (łącznie: 30 osób), terminy: wykład – wtorek, godz. 10:30-12:30, ZDB, s. P0.1.1; konw UWAGA! ZMIANA!  – likwidacja grupy nr 1. W związku z tym, wszystkie grupy konwersatoryjne, które pozostały, są dostępne dla studentów neurobiologii. Jednocześnie przypominam o obowiązku zrealizowania "Metodologii nauk przyrodniczych - Filozofia przyrody" w trakcie studiów I stopnia.

Proszę o informację (do sekretariatu ds. studenckich neurobiologii), celem zapisania się na któryś z ww. przedmiotów z katalogu biologii.

 

W przypadku kursów koordynowanych przez inne jednostki UJ, np. Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, bądź Instytut Psychologii, student musi zgłosić się z prośbą o wpis na wybrany kurs do jednostki koordynującej przedmiot (wcześniej uzyskując pisemną zgodę Prodziekana ds. studenckich Wydziału Biologii).

Ważne:  

Po dokonaniu rejestracji należy wydrukować deklarację przedmiotów wybranych na semestr letni. Podpisaną przez studenta i opiekuna roku* deklarację przedmiotów należy złożyć w Sekretariacie ds. studenckich na kierunku neurobiologia, najpóźniej, do 12 marca 2018r.

*W przypadku studentów lat wyższych, tj. III rok I stopnia oraz I i II rok II stopnia, deklaracje podpisuje opiekun pracy dyplomowej (w przypadku pracowników IZiBB), bądź kierownik studiów (gdy opiekunem pracy jest osoba spoza jednostki IZiBB).

 

Powtarzanie przedmiotu

W przypadku powtarzania przedmiotów (przy zaliczonych ćwiczeniach), wpisu studentów dokonuje Sekretariat ds. studenckich (na prośbę studenta!).

Na deklaracji przedmiotów proszę o ręcznie dopisanie, bądź zaznaczenie powtarzanych przedmiotów.

 

W razie problemów z hasłem logowania do USOSweb, proszę skontaktować się z Sekretariatem właściwego dla siebie kierunku.

 


Kategorie: Komunikaty ogólne