Neurobiologia UJ

Uniwersytet Jagielloński

Bezpłatne warsztaty, kursy i wizyty studyjne podnoszące kompetencje niezbędne na rynku pracy

Projekt jest skierowany do studentów na ostatnim roku studiów  pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich wszystkich wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego (z wyjątkiem CM UJ). Projekt pomaga studentom podnieść kompetencje niezbędne na rynku pracy poprzez bezpłatne kursy językowe, warsztaty, zagraniczne wyjazdy studyjne.

Link do strony www.jcrk.uj.edu.pl.

 


Kategorie: Komunikaty ogólne