Neurobiologia UJ

Uniwersytet Jagielloński

XV Konferencja Młodych Badaczy, Warszawa

W imieniu komitetu organizacyjnego mam przyjemność zaprosić Państwa do udziału w XV Konferencji Młodych Badaczy (XV^th Conference of Young Researchers), która odbędzie się w Centrum Biznesowym FORT, mieszczącym się w Warszawie przy ulicy Modlińskiej 310/312. Jest to konferencja o zasięgu międzynarodowym, której tematem wiodącym jest rola żywienia oraz czynników środowiskowych w procesach fizjologicznych, biochemicznych oraz molekularnych w organizmach zwierząt.

Uczestnikami konferencji mogą być młodzi pracownicy naukowi, doktoranci i studenci.

Konferencja odbędzie się w dniach 26-28 września 2018 r.

Organizatorami konferencji są młodzi naukowcy z:

·Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego, Polskiej Akademii Nauk;

·Katedry Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej, Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu;

·Katedry Żywienia i Dietetyki Zwierząt, Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Szczegółowe informacje na temat konferencji oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są na oficjalnej stronie www.youngresearchers2018.com <http://www.youngresearchers2018.com>

Komitet Organizacyjny

XV Konferencji Młodych Badaczy


Kategorie: Komunikaty ogólne