Neurobiologia UJ

Uniwersytet Jagielloński

II Sympozjum Młodych Ornitologów

Sekcja Ornitologiczna Studenckiego Koła Naukowego Biologów Uniwersytetu Łódzkiego oraz Sekcja Ornitologiczna Koła Naukowego Leśników Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego serdecznie zapraszają na konferencję ogólnopolską: II SYMPOZJUM MŁODYCH ORNITOLOGÓW, 9-11. listopada 2018r.,które odbędzie się w Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie.
 
Głównym założeniem konferencji jest stworzenie forum do integracji i wymiany doświadczeń pomiędzy studentami oraz doktorantami (i nie tylko!) współtworzącymi ruch ornitologiczny w Polsce, przy jednoczesnej prezentacji rzetelnych wyników badań ornitologicznych. Konferencja adresowana jest do studentów, doktorantów, post-doców, oraz reprezentantów organizacji pozarządowych. Szczególnie gorąco zapraszamy organizatorów i uczestników obozów ornitologicznych. Zapraszamy do prezentacji, w formie referatu ustnego, lub posteru, rezultatów badań prowadzonych, na przykład w ramach magisterium, doktoratu, wieloletniej działalności obozów ornitologicznych, studenckich kół naukowych lub organizacji pozarządowych.
 
Cele konferencji:
• Prezentacja wyników badań i zagadnień badawczych poruszanych przez młodych ornitologów.
• Integracja i nawiązanie współpracy pomiędzy studenckimi kołami naukowymi.
• Promocja uczestnictwa w obozach ornitologicznych wśród studentów i młodych ornitologów.
• Zacieśnienie współpracy pomiędzy organizatorami obozów ornitologicznych.
• Wymiana doświadczeń z zakresu organizacji i funkcjonowania długoterminowych badań ornitologicznych.
• Przegląd inicjatyw umożliwiających rozwój i zdobywanie nowych doświadczeń.
 
Dodatkowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie http://www.sosknbul.ptaki.org.pl/index.php/Sympozjum_Młodych_Ornitologów . Na zgłoszenia czekamy do 19 września. Zapraszamy także na facebookowy profil konferencji: https://www.facebook.com/events/811269482412327/

Kategorie: Komunikaty ogólne