Neurobiologia UJ

Uniwersytet Jagielloński

I rok I stopnia: Terminy rejestracji na zajęcia wychowania fizycznego

Rejestracja na Wychowanie Fizyczne  w semestrze zimowym 2018/2019

Pierwsza tura zapisów "dedykowana" 25.09.2018 od godz.9.00 – 02.10.2018 do godz. 23.00 - każdy program studiów ma dedykowane terminy swoich zajęć (dzień, godzina, miejsce). W pierwszej turze można zapisać się również  do grupy otwartej w wybranej dyscyplinie:  piłka nożna, tenis ziemny, grupy rowerowe, rolki, fitness, siłownia, zajęcia dla os. niepełnosprawnych, gimnastyka korekcyjna.

Druga tura zapisów "bez dedykacji" 04.10.2018 od godz.9.00 – 18.10.2018 do godz. 23.00 - termin dodatkowy, który umożliwia dopisanie się do każdej dowolnej grupy (także do grup dedykowanych dla innego programu) bądź dokonanie zmiany grupy na inną (w miarę wolnych miejsc).

Szczegóły na stronie: www.swfis.uj.edu.pl


Kategorie: Studia I stopnia