Neurobiologia UJ

Uniwersytet Jagielloński

I rok II stopnia oraz III rok I stopnia: Wybór opiekuna pracy dyplomowej

Do dnia 15 października br. należy dostarczyć do sekretariatu ds. studenckich na kierunku neurobiologia formularze: Wybór opiekuna pracy licencjackiej/ magisterskiej oraz Zgłoszenie tematu pracy licencjackiej/ magisterskiej (formularze do pobrania ze strony www neurobiologia -> zakładka: Dokumenty i formularze).


Kategorie: Komunikaty ogólne