Neurobiologia UJ

Uniwersytet Jagielloński

Rejestracja na zajęcia obowiązkowe

Rejestracje WBl-IZ-NE-18/19-I (dla studentów studiów pierwszego stopnia) i WBl-IZ-NE-18/19-II (dla studentów studiów drugiego stopnia) na przedmioty, z symbolem WBl-IZ-NE, odbywające się w roku akademickim 2018/2019 dla studentów kierunku Neurobiologia odbędą się w następujących terminach: 

I etap:

od 24.09.2018r., od godz. 09:00 do 05.10.2018r. do godz. 23:59 - rejestracja bezpośrednia do grup

Rejestracja uzupełniająca na przedmioty z semestru letniego odbędzie się w lutym 2019 roku.

Wykazy kursów obowiązkowych dla każdego roku studiów I i II stopnia neurobiologii znajdują się na stronie WWW kierunku, w zakładkach Studia I stopnia i Studia II stopnia (proszę o rejestrację zgodnie z wykazami).

Proszę pamiętać, że zgodnie z Zarządzeniem nr 93 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 sierpnia 2017 roku konieczne jest podpinanie na bieżąco (tego samego dnia) przez studenta wybranych przedmiotów pod program studiów w systemie USOSweb.

Przedmioty wyłączone z rejestracji w I turze (rejestracja w lutym 2019):

 • Chemia ogólna i nieorganiczna (I rok I stopnia)
 • Neurobiologia molekularna (I rok II stopnia)

Przedmioty obowiązkowe na neurobiologii o kodzie WBNZ (wpis w sekretariacie ds. studenckich neurobiologii):

 • Matematyka (terminy dla studentów neurobiologii wg harmonogramu zamieszczonego na stronie www neurobiologii, I rok I stopnia; ze względu na jedną grupę ćw. przeznaczoną dla neurobiologów - wpis "odgórny" studentów przez sekretariat ds. studenckich)
 • Hodowla i użytkowanie zwierząt lab. (terminy wg harmonogramu zamieszczonego na stronie www neurobiologii, I rok I stopnia)
 • Chemia organiczna (terminy wg harmonogramu zamieszczonego na stronie www neurobiologii, II rok I stopnia)
 • Inżynieria genetyczna – tworzenie i  hodowla zwierząt modelowych (terminy wg harmonogramu zamieszczonego na stronie www neurobiologii, I rok II stopnia)

Niestety, w roku akademickim 2018/19 studenci kierunku neurobiologia nie otrzymają uprawnień do rejestracji na wybrane kursy z katalogu biologii poprzez system USOSweb. W związku z tym, poniżej znajduje się wykaz przedmiotów z kierunku biologia, z grupami dedykowanymi studentom kierunku neurobiologia:

 1. Hodowle tkanek - zastosowanie w badaniach naukowych (WBNZ-467, semestr letni), dla studentów II i III roku studiów I stopnia (łącznie: dla 12 osób), wykład i ćwiczenia (grupa nr 2)
 2. Analiza instrumentalna komórki (WBNZ-495, semestr letni), dla studentów III roku I stopnia (łącznie: 10 osób), ćwiczenia (grupa nr 2)
 3. Podstawy mikroskopowania (WBNZ-214)

Semestr zimowy: dla studentów I roku studiów I stopnia (łącznie: 18 osób), ćwiczenia (grupa nr 6)

Semestr letni: dla studentów I roku studiów I stopnia (łącznie: 18 osób), ćwiczenia (grupa nr 2)

 1. Fizjologiczne techniki badań (WBNZ-907, semestr letni), dla studentów III roku studiów I stopnia (w zamian za Techniki neuroanatomiczne), łącznie: 30 osób, dla studentów kierunku neurobiologia zarezerwowane zostały grupy nr 2 i 4
 2. Endokrynologia ogólna (WBNZ-739, semestr letni), dla studentów II i III roku I stopnia (łącznie: 12 osób), wykład i ćwiczenia (grupa 7)
 3. Planowanie badań i analiza ich wyników (WBNZ-672, semestr letni), III rok I stopnia (łącznie: 15 osób), wykład i ćwiczenia (grupa 1)
 4. Praktyka badań naukowych (WBNZ-730, semestr zimowy), dla studentów I rok I stopnia (łącznie: 12 osób), wykład, konw. i ćwiczenia (grupa 1)
 5. Podstawy bioinformatyki (WBNZ-936, semestr zimowy), dla studentów I roku I stopnia (łącznie: 12 osób), termin: czwartek, godz. 08:15-11:00, ZDB, s. 2.0.4
 6. Metodologia nauk przyrodniczych - Filozofia przyrody (WBNZ-853, semestr letni), dla studentów II i III roku studiów I stopnia (łącznie: 30 osób), wykład i konw (grupa 4)

W celu zapisania się na któryś z ww. przedmiotów z katalogu biologii, proszę o informację do sekretariatu ds. studenckich neurobiologii. W przypadku, pozostałych kursów z kierunku biologia należy zlożyć podanie do Kierownika studiów na kierunku biologia (formularz do pobrania ze stony www biologia UJ). UWAGA! Na razie proszę wybierać TYLKO kursy z semestru zimowego (biologia)!!!

W przypadku kursów koordynowanych przez inne jednostki UJ, np. Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii; Instytut Psychologii; Instytut Psychologii Stosowanej, student musi zgłosić się z prośbą o wpis na wybrany kurs do jednostki koordynującej przedmiot.

Ważne:  

Po dokonaniu rejestracji należy wydrukować deklarację przedmiotów wybranych na semestr zimowy oraz przedmiotów całorocznych. Podpisaną przez studenta i opiekuna roku* deklarację przedmiotów należy złożyć w Sekretariacie ds. studenckich na kierunku neurobiologia, najpóźniej, do 27 października 2018r.

Po zakończeniu rejestracji uzupełniającej w lutym 2018 r., także, należy wydrukować deklarację przedmiotów, tym razem, wybranych na semestr letni. Podpisaną przez studenta i opiekuna roku* deklarację przedmiotów należy złożyć w Sekretariacie ds. studenckich na kierunku neurobiologia, najpóźniej, do 12 marca 2018r.

*W przypadku studentów lat wyższych, tj. III rok I stopnia oraz I i II rok II stopnia, deklaracje podpisuje opiekun pracy dyplomowej (w przypadku pracowników IZiBB), bądź kierownik studiów (gdy opiekunem pracy jest osoba spoza jednostki IZiBB).

W razie problemów z hasłem logowania do USOSweb, proszę skontaktować się z Sekretariatem.


Kategorie: Komunikaty ogólne