Neurobiologia UJ

Uniwersytet Jagielloński

I rok studiów II stopnia oraz III rok studiów I stopnia (2019/2020): wybór opiekuna pracy dyplomowej

Przypominam o obowiązku zgłoszenia wyboru opiekuna pracy dyplomowej (licencjackiej i magisterskiej) do dnia 15 października br. do Sekretariatu ds. studenckich na kierunku neurobiologia (zgodnie z Zasadami dyplomowania dostępnymi, m. in., na stronie www kierunku neurobiologia, w zakładce: Komunikaty Sekretariatu). Wybór opiekuna deklarują Państwo na odpowiednim formularzu, które dostępne są na stronie www kierunku, w zakładce: Dokumenty i formularze.

Ponadto, proszę o dostarczenie tematyki pracy dyplomowej, która musi być zgodna z zakładanymi efektami kształcenia.


Kategorie: Komunikaty ogólne