Neurobiologia UJ

Uniwersytet Jagielloński

Regulamin studiów

  • Regulamin studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich na UJ (Regulamin obowiązuje studentów rozpoczynających studia od 1 października 2012 r.-wchodzi w życie od 1.10.2012 r.). Pobierz plik
  • Regulamin studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich na UJ – tekst ujednolicony (Regulamin obowiązuje studentów kontynuujących studia rozpoczęte przed 1 października 2012 r.-wchodzi w życie od 1.10.2012 r.). Pobierz plik
  • Regulamin studiów kierunku neurobiologia. Pobierz plik