Neurobiologia UJ

Uniwersytet Jagielloński

Studiowanie poza UJ - MOST i ERASMUS

MOST to program mobilności studentów i doktorantów. Od 1999 r. cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, umożliwiając studiowanie przez semestr lub cały rok akademicki na jednej z ponad dwudziestu, polskich uczelni partnerskich.

Udział w Programie jest bezpłatny i niezależny od trybu studiów.

O miejsce z MOST-owej oferty mogą ubiegać się:

- studenci po ukończeniu drugiego semestru studiów na studiach I stopnia;

- studenci po ukończeniu pierwszego semestru na studiach II stopnia.

Rekrutacja na Program MOST odbywa się dwa razy w roku:

  • od 15 kwietnia do 15 maja (rekrutacja na semestr zimowy i cały rok akademicki)
  • od 31 października do 30 listopada (rekrutacja na semestr letni)

W tych okresach na stronie internetowej Programu aktywny jest link https://most.uka.uw.edu.pl/, umożliwiający zapoznanie się z aktualną ofertą MOST-u oraz założenie konta w systemie IRK MOST, za pośrednictwem którego dokonuje się rejestracji i uzyskuje status osoby ubiegającej się o udział w Programie MOST.

Studenci biorący udział w Programie MOST mogą ubiegać się o miejsce w domu studenckim. Podstawą starania się o miejsce w DS. jest złożenie odpowiednich dokumentów w wyznaczonym terminie i złożenie ich w Centrum Wsparcia Dydaktyki i Spraw Studenckich UJ (ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków).

Wszelkie szczegóły na temat Programu dostępne są na http://www.most.amu.edu.pl .

Pragnę również nadmienić, że informacje dot. Programu MOST znajdują się na nowej stronie Centrum Wsparcia Dydaktyki i Spraw Studenckich, pod następującym adresam: http://www.dn.uj.edu.pl/studenci/program-most . Jednocześnie, zapraszam do zapoznania się z filmem informującym o Programie MOST: https://www.youtube.com/watch?v=rGdurDxx-I0

Koordynator Uczelniany na Uniwersytecie Jagiellońskim
mgr Magdalena Czachor
ul. Gołębia 24, pok. 17
31-007 Kraków
tel. (12) 663 39 53

Koordynator kierunkowy na Neurobiologii:
Dagmara Turchan
ul. Gronostajowa 9, pok. 1.01
tel. +48 12 664 50 05

 

 

ERASMUS

Koordynatorem programu ERASMUS w IZ UJ jest dr hab. Agnieszka Rak

 

Wymagane dokumenty

1. Wydrukowany, wypełniony kwestionariusz;

2. Aktualny życiorys (CV) oraz list motywacyjny;

3. Średnia ocen za cały dotychczasowy okres studiów potwierdzona przez sekretariat ds. studenckich (dotyczy studentów);

4 Zaświadczenie o poziomie znajomości języka obcego wydane przez placówkę prowadzącą nauczanie tego języka;

5. Opinia opiekuna naukowego zawierającą zgodę na wyjazd;

6. Deklaracja kandydata o zapewnieniu dodatkowych środków finansowych na pokrycie kosztów pobytu za granicą (stypendia pokrywają jedynie część tych kosztów).

 

Informacje ogólne o całym projekcie można znaleźć na stronach:

- http://erasmus.org.pl
- http://www.bosz.uj.edu.pl/wyjezdzajacy-studenci/erasmus-studia

 

DO-0130/116/2013

 

Zarządzenie nr 116

Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego

z 15 listopada 2013 roku

 

w  sprawie: realizacji w Uniwersytecie Jagiellońskim programu Erasmus+

 

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.) oraz na podstawie § 27 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego, w związku z rozpoczęciem od roku akademickiego 2014/2015 programu Erasmus+ zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Program edukacyjny Erasmus+, zwany dalej programem, będzie realizowany w Uniwersytecie Jagiellońskim od roku akademickiego 2014/2015 do roku akademickiego 2020/2021.

 

§ 2

1.      Warunkiem udziału poszczególnych jednostek w programie jest podpisanie przez przedstawiciela prawnego uczelni lub przez upoważnione przez niego osoby stosownych umów międzyuczelnianych w języku angielskim.

2.      Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

Umowy, o których mowa w § 2, mogą być podpisywane jedynie przez dziekanów lub prodziekanów działających z upoważnienia Rektora na podstawie odpowiednich pełnomocnictw do samodzielnego dokonywania, w imieniu i na rzecz Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, wszelkich czynności faktycznych i prawnych w zakresie działalności wydziałów,  a w szczególności zawierania umów.

 

§ 4

1.      Dziekani podpisujący umowy, o których mowa w § 2, zobowiązani są do końca lutego przekazać Prorektorowi ds. dydaktyki szczegółową informację dotyczącą planowanych kursów obcojęzycznych w kolejnym roku akademickim.

2.      Wydziały są zobowiązane do ogłoszenia na swoich stronach internetowych, najpóźniej do końca maja, listy kursów w językach obcych, z których będą mogli korzystać studenci zagraniczni programu Erasmus+  w kolejnym roku akademickim.

 

 

§ 5

1.      Koordynatorzy wydziałowi/instytutowi programu Erasmus przesyłają do uczelni partnerskich umowy, uzupełnione i podpisane zgodnie z § 3.

2.      Koordynatorzy wydziałowi/instytutowi programu Erasmus przekazują jeden egzemplarz podpisanej dwustronnie umowy do Działu Współpracy Międzynarodowej, w celu rejestracji.

3.      Kopie umów przechowuje wydziałowy/instytutowy koordynator programu Erasmus.

 

§ 6

1.      Obsługą studentów w programie Erasmus+ zajmuje się Biuro Obsługi Studentów Zagranicznych.

2.      Obsługą kadry akademickiej i administracyjnej w programie Erasmus+ zajmuje się Dział Współpracy Międzynarodowej.

 

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Rektora UJ

 

Prorektor UJ ds. dydaktyki

Prof. dr hab. Andrzej Mania

Kliknij, aby rozpocząć edycję treści.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi dictum rutrum sem fermentum tincidunt. Etiam ut luctus libero. In hac habitasse platea dictumst. Phasellus interdum elementum ullamcorper. Quisque facilisis euismod pulvinar. Etiam varius ligula nec dui mollis adipiscing. Ut ut orci ac enim condimentum adipiscing. Praesent et urna mauris, ut malesuada massa. Ut scelerisque, nulla id scelerisque pharetra, nulla nunc porttitor lorem, at faucibus ante nulla at diam. Quisque ultricies elit et tellus dignissim non adipiscing leo suscipit. In dolor massa, feugiat ut scelerisque egestas, pretium vitae enim. Curabitur mauris nisl, aliquet eget venenatis a, cursus nec tortor. Quisque vitae tellus in felis placerat mattis. Aenean et lorem euismod purus blandit rhoncus id sed turpis.

Kliknij, aby rozpocząć edycję treści.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi dictum rutrum sem fermentum tincidunt. Etiam ut luctus libero. In hac habitasse platea dictumst. Phasellus interdum elementum ullamcorper. Quisque facilisis euismod pulvinar. Etiam varius ligula nec dui mollis adipiscing. Ut ut orci ac enim condimentum adipiscing. Praesent et urna mauris, ut malesuada massa. Ut scelerisque, nulla id scelerisque pharetra, nulla nunc porttitor lorem, at faucibus ante nulla at diam. Quisque ultricies elit et tellus dignissim non adipiscing leo suscipit. In dolor massa, feugiat ut scelerisque egestas, pretium vitae enim. Curabitur mauris nisl, aliquet eget venenatis a, cursus nec tortor. Quisque vitae tellus in felis placerat mattis. Aenean et lorem euismod purus blandit rhoncus id sed turpis.

Kliknij, aby rozpocząć edycję treści.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi dictum rutrum sem fermentum tincidunt. Etiam ut luctus libero. In hac habitasse platea dictumst. Phasellus interdum elementum ullamcorper. Quisque facilisis euismod pulvinar. Etiam varius ligula nec dui mollis adipiscing. Ut ut orci ac enim condimentum adipiscing. Praesent et urna mauris, ut malesuada massa. Ut scelerisque, nulla id scelerisque pharetra, nulla nunc porttitor lorem, at faucibus ante nulla at diam. Quisque ultricies elit et tellus dignissim non adipiscing leo suscipit. In dolor massa, feugiat ut scelerisque egestas, pretium vitae enim. Curabitur mauris nisl, aliquet eget venenatis a, cursus nec tortor. Quisque vitae tellus in felis placerat mattis. Aenean et lorem euismod purus blandit rhoncus id sed turpis.

Kliknij, aby rozpocząć edycję treści.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi dictum rutrum sem fermentum tincidunt. Etiam ut luctus libero. In hac habitasse platea dictumst. Phasellus interdum elementum ullamcorper. Quisque facilisis euismod pulvinar. Etiam varius ligula nec dui mollis adipiscing. Ut ut orci ac enim condimentum adipiscing. Praesent et urna mauris, ut malesuada massa. Ut scelerisque, nulla id scelerisque pharetra, nulla nunc porttitor lorem, at faucibus ante nulla at diam. Quisque ultricies elit et tellus dignissim non adipiscing leo suscipit. In dolor massa, feugiat ut scelerisque egestas, pretium vitae enim. Curabitur mauris nisl, aliquet eget venenatis a, cursus nec tortor. Quisque vitae tellus in felis placerat mattis. Aenean et lorem euismod purus blandit rhoncus id sed turpis.

Kliknij, aby rozpocząć edycję treści.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi dictum rutrum sem fermentum tincidunt. Etiam ut luctus libero. In hac habitasse platea dictumst. Phasellus interdum elementum ullamcorper. Quisque facilisis euismod pulvinar. Etiam varius ligula nec dui mollis adipiscing. Ut ut orci ac enim condimentum adipiscing. Praesent et urna mauris, ut malesuada massa. Ut scelerisque, nulla id scelerisque pharetra, nulla nunc porttitor lorem, at faucibus ante nulla at diam. Quisque ultricies elit et tellus dignissim non adipiscing leo suscipit. In dolor massa, feugiat ut scelerisque egestas, pretium vitae enim. Curabitur mauris nisl, aliquet eget venenatis a, cursus nec tortor. Quisque vitae tellus in felis placerat mattis. Aenean et lorem euismod purus blandit rhoncus id sed turpis.

Kliknij, aby rozpocząć edycję treści.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi dictum rutrum sem fermentum tincidunt. Etiam ut luctus libero. In hac habitasse platea dictumst. Phasellus interdum elementum ullamcorper. Quisque facilisis euismod pulvinar. Etiam varius ligula nec dui mollis adipiscing. Ut ut orci ac enim condimentum adipiscing. Praesent et urna mauris, ut malesuada massa. Ut scelerisque, nulla id scelerisque pharetra, nulla nunc porttitor lorem, at faucibus ante nulla at diam. Quisque ultricies elit et tellus dignissim non adipiscing leo suscipit. In dolor massa, feugiat ut scelerisque egestas, pretium vitae enim. Curabitur mauris nisl, aliquet eget venenatis a, cursus nec tortor. Quisque vitae tellus in felis placerat mattis. Aenean et lorem euismod purus blandit rhoncus id sed turpis.

Kliknij, aby rozpocząć edycję treści.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi dictum rutrum sem fermentum tincidunt. Etiam ut luctus libero. In hac habitasse platea dictumst. Phasellus interdum elementum ullamcorper. Quisque facilisis euismod pulvinar. Etiam varius ligula nec dui mollis adipiscing. Ut ut orci ac enim condimentum adipiscing. Praesent et urna mauris, ut malesuada massa. Ut scelerisque, nulla id scelerisque pharetra, nulla nunc porttitor lorem, at faucibus ante nulla at diam. Quisque ultricies elit et tellus dignissim non adipiscing leo suscipit. In dolor massa, feugiat ut scelerisque egestas, pretium vitae enim. Curabitur mauris nisl, aliquet eget venenatis a, cursus nec tortor. Quisque vitae tellus in felis placerat mattis. Aenean et lorem euismod purus blandit rhoncus id sed turpis.

Kliknij, aby rozpocząć edycję treści.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi dictum rutrum sem fermentum tincidunt. Etiam ut luctus libero. In hac habitasse platea dictumst. Phasellus interdum elementum ullamcorper. Quisque facilisis euismod pulvinar. Etiam varius ligula nec dui mollis adipiscing. Ut ut orci ac enim condimentum adipiscing. Praesent et urna mauris, ut malesuada massa. Ut scelerisque, nulla id scelerisque pharetra, nulla nunc porttitor lorem, at faucibus ante nulla at diam. Quisque ultricies elit et tellus dignissim non adipiscing leo suscipit. In dolor massa, feugiat ut scelerisque egestas, pretium vitae enim. Curabitur mauris nisl, aliquet eget venenatis a, cursus nec tortor. Quisque vitae tellus in felis placerat mattis. Aenean et lorem euismod purus blandit rhoncus id sed turpis.

Kliknij, aby rozpocząć edycję treści.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi dictum rutrum sem fermentum tincidunt. Etiam ut luctus libero. In hac habitasse platea dictumst. Phasellus interdum elementum ullamcorper. Quisque facilisis euismod pulvinar. Etiam varius ligula nec dui mollis adipiscing. Ut ut orci ac enim condimentum adipiscing. Praesent et urna mauris, ut malesuada massa. Ut scelerisque, nulla id scelerisque pharetra, nulla nunc porttitor lorem, at faucibus ante nulla at diam. Quisque ultricies elit et tellus dignissim non adipiscing leo suscipit. In dolor massa, feugiat ut scelerisque egestas, pretium vitae enim. Curabitur mauris nisl, aliquet eget venenatis a, cursus nec tortor. Quisque vitae tellus in felis placerat mattis. Aenean et lorem euismod purus blandit rhoncus id sed turpis.