Kierunek Neurobiologia UJ

Regulamin studiów

  • Regulamin studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich na UJ (obowiązuje od 01.10.2019) Pobierz plik
  • Regulamin studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich na UJ (obowiązuje od 01.10.2017) Pobierz plik